Навчально-виховний процес здійснює 62 педагоги.
Серед яких - заслужений працівник культури та мистецтв, майстер спорту, 10 відмінників освіти.

Великі сподівання покладає адміністрація школи на молодих учителів, які прийшли у школу протягом останніх 5 років. Це Амшарюк Т.М., Кашуба Н.Д., Нагорна А.О.(англійська мова), Галета І.В. (історія), Радецька А.П. (фізична культура, майстер міжнародного класу з кик-боксингу, чемпіонка світу з цього виду спорту), Оверченко М. О., Михайленко О. Г., Протопопова Т. С. (початкова школа).

У вересні 2014 року громадськість села відзначила 30-річчя Софіївсько-Борщагівської школи, яка функціонує у новому приміщенні, зведеному за кошти колишнього радгоспу «Совки» (керівник Грінченко Г. М.). 30 років своєї роботи в новій школі відзначили і такі заслужені, шановані, досвідчені педагоги-професіонали школи, як Шепель О.М., Ласкаржевська К.Г., Малишева А.Ф., Тищенко Н.В., Чмільова С.П., Дзюба Л.В., Кучмій С.П., Невідомська Н.Ф., Бондар В.П., Остапенко Н.В. Це корифеї освіти рідного села, його гордість, окраса. Вони з того розряду вчителів школи, які тісно пов’язують між собою «стару» і «нову» школу, уособлюють своїм життям наступність традицій і досягнень не одного покоління педагогів та випускників, бо, за словами великого Василя Сухомлинського, справді «серце своє віддають дітям», як і кожен педагог НВК.

Колектив НВК

Директор Пушенко О.І.ПУШЕНКО ОКСАНА ІВАНІВНА Вчитель української мови, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 34 роки Зарва Н.В., заступник директораЗАРВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 28 років /Files/images/admnstratsya/13.jpgТЄРЄХОВА АННА ЯРОСЛАВІВНА Вчитель англійської мови, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 15 років Заступник директораЛИТВИН ІРИНА МИКОЛАЇВНА Вчитель німецької мови, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 14 років ЛИСАК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАТОВСТИГА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, І категорія, педагогічний стаж -- 5 років

Сніцаренко Л., психологСНІЦАРЕНКО ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА Практичний психолог, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж -- 2 роки Соціальний педагог Софіївсько-орщагівський НВКОСАДЧА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА Соціальний педагог, освіта вища, І категорія, педагогічний стаж - 14 років ВчительФЕДОРЕНКО ОКСАНА ФЕДОРІВНА Педагог організатор, вчитель трудового навчання, освіта вища, педагогічний стаж - 21 рік Можак Ірина АндріївнаМОЖАК ІРИНА АНДРІЇВНА Логопед, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж - 11 років Косолап Тетяна ПетрівнаКОСОЛАП ТЕТЯНА ПЕТРІВНА Медична сестра, спеціаліст, стаж - 12 років


ВчительШЕПЕЛЬ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА Вчитель історії, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 45 років ВчителіЛАСКАРЖЕВСЬКА КАТЕРИНА ГАВРИЛІВНА Вчитель зарубіжної літератури, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 53 роки ВчителіМАЛИШЕВА НАДІЯ ФЕДОРІВНА Вчитель хімії, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 39 років ВчителіТИЩЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Вчитель математики, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 37 років Чмільова С.П.ЧМІЛЬОВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 40 років

ВчительПРУС ФАІНА СТЕПАНІВНА Вчитель української мови, гурткова робота, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 33 роки ВчительБОНДАР ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА Вчитель англійської мови, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 28 років Гайдамаченко Тетяна ІванівнаГАЙДАМАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА Вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 19 років ВчительДЗЮБА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Вчитель фізики та математики, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 36 років ВчительКРАВЧЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 31 рік

Кучмій Світлана ПавлівнаКУЧМІЙ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА Вчитель української мови та літератури, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 35 років Константинова Любов СтепанівнаКОНСТАНТІНОВА ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА Вчитель англійської мови, освіта вища, ІІ категорія, педагогічний стаж - 14 років ВчительОМЕЛЬЯНЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Вчитель географії, освіта вища, І категорія, педагогічний стаж - 24 роки ВчительОСТАПЕНКО НІНА ВАСИЛІВНА Вчитель біології, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 30 років ВчительПЕТРЕНКО ІННА ВІКТОРІВНА Вчитель зарубіжної літератури, освіта вища, ІІ категорія, педагогічний стаж -- 7 років

Ролік Іда ОлексіїівнаРОЛІК ІДА ОЛЕКСІЇВНА Вчитель трудового навчання, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 46 років ВчительЯКУБОВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Вчитель музики, гурткова робота, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 27 років ВчительПРОКУДА ВІРА ОЛЕКСІЇВНА Вчитель української мови та літератури, вчитель-методист, педагогічний стаж - 28 років ВчительШАШКОВА АЛЛА ДМИТРІВНА Вчитель математики, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 29 років ВчительНЕВІДОМСЬКА НАДІЯ ФЕДОРІВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, вчитель-методист, педагогічний стаж - 47 років

ВчительКАШУБА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА Вчитель англійської мови, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж -- 4 роки ВчительШЕПЕЛЬ ЮЛІЯ ІВАНІВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 20 років ВчительСОКОЛ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Вчитель трудового навчання, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж -- 8 років ВчительЄЩЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 19 років ВчительМАРТИНЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 33 роки

ВчительЗДІТОВЕЦЬКА ІННА СИГІЗМУНДІВНА Вчитель художньої культури, освіта вища, Вчитель-методист, педагогічний стаж - 30 років ВчительНАГОРНА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА Вчитель англійської мови та світової літератури, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж -- 5 років ВчительОЛІЙНИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Вчитель іспанської, української та російської мов, освіта вища, старший вчитель, педагогічний стаж - 32 роки Протопопова Тетяна СергіївнаПРОТОПОПОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж -- 2 роки

ВчительСЕРГІЄНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Вчитель інформатики, освіта вища, І категорія, педагогічний стаж - 15 років ВчительРАДЕЦЬКА АЛЬОНА ПАВЛІВНА Вчитель фізкультури, освіта вища, ІІ категорія, педагогічний стаж -- 6 років ВчительМУЖЧИНА ОЛЕКСІЙ ВіІКТОРОВИЧ Вчитель англійської мови, освіта вища, ІІ категорія, педагогічний стаж - 11 років Феофанов Олександр ВалентиновичФЕОФАНОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ Вчитель польської та англійської мов, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж - 14 років

Сєрой Валентина ВасилівнаСЄРОЙ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА Завідуюча бібліотекою, спеціаліст, ІІ категорія, педагогічний стаж -- 5 років Галета Іван ВасильовичГАЛЕТА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ Вчитель історії, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж -- 3 роки Оверченко Марія ОлександрівнаОВЕРЧЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Вчитель початкових класів, освіта вища, педагогічний стаж -- 3 роки Польгун Алла ВолодимирівнаПОЛЬГУН АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА Вчитель анлійської мови, освіта вища, спеціаліст, педагогічний стаж -- 2 роки

Дідковська Лариса ІванівнаДІДКОВСЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА Вчитель початкових класів, бакалавр, спеціаліст, педагогічний стаж - 19 років Бонусь Руслан ПетровичБОНУСЬ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ Вчитель фізичної культури та захисту відчизни, освіта вища, ІІ категорія, педагогічний стаж -- 10 років Василенко Юлія ІванівнаВАСИЛЬЧЕНКО ЮЛІЯ ІВАНІВНА Вчитель фізичної культури, освіта вища, ІІ категорія, педагогічний стаж - 17 років Бездень Людмила МихайлівнаБЕЗДЕНЬ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА Вихователь групи продовженого дня, спеціаліст, педагогічний стаж -- 2 роки

Кiлькiсть переглядiв: 869

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.