Структура роботи з обдарованими дітьми


Н А К А З

27.08. 2015 р ___________________________________________________ № 78/А

Про організацію роботи
з обдарованими учнями

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про малу академію наук учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2006р. № 90, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2011 р. № 1099, з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, виявлення обдарованих учнів, підтримки та залучення їх до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи, стимулювання самостійної роботи учнів з вивчення окремих предметів, піднесення статусу обдарованих учнів та їх наставників

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити у 2015-2016 навчальному році роботу з обдарованими та здібними учнями

1.1 Затвердити структуру роботи з обдарованими учнями у Софіївсько-Борщагівському НВК на 2015-2016 н.р. (додаток № 1).

1.2.Затвердити план роботи наукового товариства учнів «Дивосвіт» з метою активного залучення учнів школи до процесу самоосвіти і саморозвитку (додаток 2).

1.3.Затвердити план роботи з обдарованими учнями на 2015-2016 навчальний рік (додаток 3).

2.З метою організації цілеспрямованої роботи з обдарованими учнями призначитикерівниками секцій таких учителів:
Дзюбу Л.В . - керівник секції географії,екології та економіки «Глобус»;
Шашкову А.Д. – керівник секції математики «Піфагорійці»;
Остапенко Н.В. - керівник секції біології «Пролісок»;
Малишеву А.Ф.. - керівник секції хімії «Електрон»;
Зарву А.О.. - керівник секції історії та правознавства «Часопис»;
Тєрєхову А.Я.. - керівник секції англійської мови « Happy English»;
Сергієнко Є.В.. – керівник секції фізики , астрономії, інформатики «Квант»;
Кучмій С.П. - керівник секції українознавства «Дивослово»;
Тищенко Н.В.. - керівник секції «Юні математики»;
Лопаткіну О.Б. - керівник секції «Юні мовознавці»;

2. Призначити керівником наукового товариства учнів «Дивоцві» -голову методичного об’єднання суспільних наук, вчителя історії, вчителя вищої категорії, вчителя методиста – Шепель О.М.

3. Заступнику директора з НВР Зарві Н.В.:

3. 1.Організувати проведення шкільних олімпіад протягом жовтня та участь команди учнів у районних і обласних олімпіадах.
Жовтень

3.2.Забезпечити участь учнів школи в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, інтернет-олімпіадах, науково-практичних конференціях, які організовує Міністерство освіти і науки України, МАН України.
Згідно графіку

3.3. Забезпечити роботу факультативів , гуртків та курсів за вибором з урахуванням інтересів учнів.
Вересень

4. Заступнику директора з ВР Шупик Т.О.

4.1. Контролювати участь учнів школи фестивалях, конкурсах які організовує Міністерство освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також участь учнів у міжнародних інтелектуальних та творчих змаганнях.
Протягом року

4.2. Контролювати шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів
школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих
дітей.
Протягом року

4.3. Забезпечити умови для художньої самодіяльності учнів та роботи хорового гуртка.
Постійно

4.4. Взяти участь у проведення свята підведення підсумків роботи з обдарованими учнями «Освіта»
Травень

5. Керівникам ШМО:

5.1. Організувати і провести у навчальному закладі тематичні тижні та заходи згідно плану ШМО.
Протягом року

5.2. Провести роз’яснювальну роботу серед учнів 7-8 (МАН - юніор), 9-11 класів, щодо навчання в “Малій академії наук учнівської молоді”
Вересень

5.3. Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну
базу даних роботи з обдарованими та здібними дітьми.
Постійно

5.4. Переглянути та поновити шкільний інформаційний банк даних
про учнів школи «Обдарованість» з відповідного напрямку даних предметів
Постійно

5.5. Результати роботи висвітлювати на сторінках шкільного сайту
Постійно

6. Практичному психологу Сніцаренко Л.В.:

6.1. Спланувати роботу по виявленню та розвитку здібностей учнів, постійно проводити відповідні заходи, надавати консультації вчителям з даного питанняю.
Вересень

6.2. Переглянути та поновити шкільний інформаційний банк даних
про учнів школи «Обдарованість»
до 20.09.2014

7. Вчителям школи, класним керівникам:

7.1 Продовжити роботу з метою виявлення та розвитку творчого потенціалу та здібностей обдарованих учнів школи.
Постійно

7.2 Розробити мето­дичні рекомендації, навчальний матеріал та план заходів із урахуванням індиві­дуальних здібностей учнів та затвердити їх до 30.09.2014.
Вересень

7.3 Скласти та поновити паспорти обдарованих та здібних дітей до 15.09.2015.
Вересень

7.4. Постійно вести підготовку до участі учнів в шкільних предметних
олімпіад, в олімпіадах районних, обласних рівнів.

7.5. Постійно вести підготовку до участі та забезпечувати участь учнів школи в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, інтернет-олімпіадах, турнірах, фестивалях, конкурсах, науково-практичних конференціях, які організовує Міністерство освіти і науки України, Мала академія наук України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також участь учнів у міжнародних інтелектуальних та творчих змаганнях.

7.6. Звітувати про стан роботи з обдарованими учнями на нарадах при директору, ШМО школи. Протягом року

8. Завідувачу шкільної бібліотеки Серой В.В.:

8.1. Забезпечити оформлення книжкових виставок для педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими учнями, проведення заходів з учнями з даного питання.
Протягом року

9.Педагогу- організатору Федоренко О.Ф..:

9.1. Спланувати та проводити шкільні конкурси, заходи та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей
Протягом року

9.2. Забезпечувати участь учнів у творчих заходах районного рівня та інших рівнів

9.3. результати роботи висвітлювати на сторінках сайту школи.

10. Контроль на виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Зарву Н.В.

Директор НВК ______________________________________________ О.І. Пушенко


Додаток 2

План роботи наукового товариства “ Дивосвіт”
Софіївсько –Борщагівського НВК
на 2015-2016 н.р.

І. Наукова організація праці учасників навчально – виховного процесу:

1.Теоретично – інформаційне забезпечення:
-розгляд питання роботи з обдарованими учнями на педрадах, нарадах при директорові; протягом року
- висвітлення досягнень учасників навчально-виховного процесу на сайті Софіївсько-Борщагівського НВКпротягом року

2. Організація роботи секцій НТ.
жовтень

3. Підготовка орієнтовної тематики рефератів, науково-дослідницьких робіт для учнів.
жовтень

4. Поповнення банку обдарованих дітей.
Вересень-жовтень

5. Практично – прикладна організація діяльності:
-Проведення предметних тижнів:
10.09 – 14.09 – тиждень фізкультури і спорту
01.10 – 05.10 – тиждень біології та природознавства
08.10 – 12.10 – тиждень музичного мистецтва і художньої культури
15.10 – 19.10 – тиждень світової літератури та російської мови
05.11 – 09.11 – тиждень української мови і літератури
19.11 – 23.11 – тиждень історії
26.11 – 30.11 – тиждень математики
03.12 – 07.12 – тиждень Захисту Вітчизни
10.12 – 14.12 – всеукраїнський тиждень правових знань
21.01 – 25.01 – тиждень образотворчого мистецтва
11.02 – 15.02 – тиждень англійської мови
18.02 – 23.02 – тиждень хімії
11.03 – 15.03 – тиждень фізики та інформатики
18.03 – 22.03 – тиждень трудового навчання та профорієнтації
08.04 – 12.04 – обласний тиждень астрономії
15.04 – 19.04 – тиждень географії
22.04 – 26.04 – тиждень безпеки життєдіяльності
- Залучення обдарованих учнів до гурткової роботи. (протягом року)

ІІ. Науково – дослідницька діяльність вчителів та учнів.

1. Участь у конкурсах
( згідно переліку заходів для обдарованої молоді на 2015-2016 н.р.).

2. Шкільні предметні олімпіади та конкурси - захисти наукових робіт.
(згідно графіку)

3. Професійні конкурси вчителів. Конкурс “ Вчитель року ”
(протягом року)

4.Районні та обласні предметні олімпіади, захист наукових робіт при МАН.(листопад-грудень)


Додаток 3

План роботи з обдарованими учнями
Софіївсько-Борщагівського НВК
на 2015-2016 навчальний рік

№ з/п Заходи Відповідальні Термін виконання
1 Систематично поповнювати шкільний банк даних "Обдарованість". Вчителі –предметники Сніцарекно Л.В. Постійно
2 Поповнювати банк діагностичних методик для виявлення обдарованих учнів за віковими категоріями. Сніцарекно Л.В. Вересень-жовтень
3 Розробити систему раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей в початкових класах Сніцарекно Л.В. Вересень-жовтень
4 Проводити діагностику обдарованих учнів в 1 – 11 класах Сніцарекно Л.В.. Вчителі-предметники Вересень-жовтень
5 Забезпечити участь учнів у проведенні шкільних, районних, обласних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів – захистів робіт, турнірів Вчителі – предметники, керівники гуртків Протягом навчального року
6 Забезпечити участь учнів школи у роботі позашкільного навчального закладу "Мала академія наук учнівської молоді" Вчителі – предметники, керівники гуртків Протягом навчального року
7 Створити консультативні пункти для роботи з обдарованою молоддю. Вчителі – предметники, керівники гуртків Жовтень - листопад
8 Покращити роботу гуртків та секцій, залучати до них обдарованих учнів, учнів з обмеженими фізичними можливостями, дітей – сиріт. Вчителі – предметники, керівники гуртків Протягом навчального року
9 Продовжити роботу шкільного наукового товариства "Ерудит" Вчителі – предметники, члени творчої групи Протягом навчального року
10 Активізувати роботу секцій шкільного наукового товариства "Ерудит" Вчителі – предметники, члени творчої групи Протягом навчального року
11 Звітувати про роботу секцій шкільного наукового товариства "Ерудит" на сторінках стінних газет, шкільного сайту Вчителі – предметники, керівники гуртків Два рази на семестр
12 Виховувати повагу до наукової творчості. Видавати збірки творчих робіт учнів. Вчителі– предметники Постійно.
13 Поповнювати комп’ютерний банк презентацій, створених учнями, з кожного предмету Вчителі – предметники, керівники гуртків Протягом навчального року
14 Провести моніторинг успішності учнів і створити таблицю рейтингу учнів школи за підсумками І семестру, ІІ семестру Класні керівники, самоврядування Січень, червень
15 Проводити щорічно фестиваль"Освіта року" за участю призерів олімпіад, конкурсів – захистів творчих робіт. Нагородження обдарованих учнів. Адміністрація. Травень, свято Останнього Дзвоника
16 Підводити підсумки роботи з обдарованою молоддю за навчальний рік, проводити моніторинг для порівняння з минулорічними показниками ЗарваН.В. Товстига С.А. Тєрєхова А.Я Шупик Т.О. серпень

Додаток 4

Перелік заходів для обдарованої молоді на 2015-2016 н.р.

№ п/п Назва заходу Орієнтовний термін проведення
1. Всеукраїнський колоквіум "Космос. Людина. Духовність” вересень - жовтень 2015 р.
2. Національний конкурс шкільних газет вересень 2015 р.- березень 2016 р.
3. Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» вересень 2015 р.- грудень 2016 р.
4. Всеукраїнська премія "Диво-дитина" вересень 2015р. - травень 2016 р.
5. Всеукраїнські турніри юних географів, юних хіміків, юних математиків, юних економістів, юних біологів, юних винахідників і раціоналізаторів жовтень-грудень 2015 р.
6. Всеукраїнські учнівські олімпіади жовтень 2015 р. - лютий 2016 р.
7. Обласний конкурс «Топоніміка і історія рідного краю» листопад 2015р.
8. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика листопад 2015 р.- травень 2016 р.
9. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням листопад 2015 р. – лютий 2016 р.
10. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка листопад 2015 р.- березень 2016 р.
11. Всеукраїнський природничий конкурс "Колосок" листопад2015 р.
12. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України грудень 2015 р. - травень 2016 р.
13. Всеукраїнський конкурс з англійської мови "Гринвіч" груднь 2015 р.
14. Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних істориків "Лелека" січень-квітень 2016 р.
15. Всеукраїнський конкурс «Intel-Техно Україна» січень – травень 2016 р.
16. Всеукраїнський конкурс «Intel-ЕкоУкраїна» січень – травень 2016 р.
17. Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» лютий 2016 р.
18. Всеукраїнський конкурс з українознавства березень 2016 р.
19. Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" березень 2016 р.
20. Міжнародний інтелектуальний конкурс «50 СЛІВ» березень 2016 р.
21. Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" квітень 2016 р.
22. Всеукраїнський природничий конкурс "Колосок" квітень 2016 р.
23. Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних винахідників «Технік-Юніор» квітень-червень 2016 р.


Кiлькiсть переглядiв: 1106