/Files/images/navchalna_dyalnst/Школа молодого вчителя.png


Пам’ятай слова В.О. Сухомлинського:

«Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому,
щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку,
до аналізу власної роботи.
Хто намагається розібратися в хорошому і поганому
на своїх взаєминах з вихованцями,
той уже досяг половини успіху»


Положення про школу молодого вчителя (ШМУ)

Загальні положення

1. Школа молодого учителя є структурним підрозділом науково-методичної служби школи.

2. В школу молодого вчителя зараховуються учителі, які мають педагогічний стаж до 3-х років.

3. Керівництво школою молодого вчителя здійснює керівник.

4. Загальний контороль за роботою школи молодого учителя здійснює заступник директора з НВР.

5. Уся діяльність школи молодого вчителя здійснюється на основі педагогічного аналізу, плануванням роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з Програмою розвитку школи та цим Положенням.

Основні завдання і зміст роботи школи молодого учителя

1. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності.

2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення передового педагогічного досвіду.

3. Апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

Основна мета діяльності школи молодого учителя

1. Навчати молодих вчителів застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі.

2. Вивчати передовий педагогічний досвід.

3. Засвоїти різноманітні методи навчання.

4. Вчитися впроваджувати нетрадиційні форми та методи навчання.

5. Засвоїти різноманітні методи навчання.

6. Знайомитися з новими технологіями в педагогіці.


Мета «Школи молодого вчителя» –
сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя,
удосконаленню майстерності,
озброєнню новітніми знаннями,
методикою та технологією навчання.


Основні завдання «Школи молодого вчителя»:
- поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання,
- сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів,
- вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду,
- розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів.


Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:
- розширити сферу знань учителів
із психолого-педагогічних основ уроку;
- ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках;
- створити для вчителів таке методичне середовище,
в якому їм би хотілося творити.


Кiлькiсть переглядiв: 339